top of page

Erasmus+ programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen UpSocial projesi, dijitalleşmenin turizm sektöründeki potansiyelini kullanarak gençler ve gençlik çalışanlarına anahtar dijital, yaratıcı ve girişimcilik yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu proje, COVID-19 pandemisi nedeniyle genç neslin karşılaştığı artan işsizlik ve kesintiye uğramış eğitim, sosyal ve eğlence deneyimleri gibi zorlukları, yenilikçi deneyimsel öğrenme fırsatları sunarak ele almaktadır.

Proje iki ana üründen oluşmaktadır. İlk ürün olan Dijital Turizm Araç Seti, gençlerin internet ve teknolojiyi turizm için nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine yardımcı olan araçlar, oyunlar ve derslerden oluşan büyük bir kutu gibidir. Dijital araçları kullanarak eğlenceli ve heyecan verici seyahat deneyimleri yaratmak için bir rehber kitabı gibidir. Bu faaliyetler, katılımcıların kültürel ve turistik konuları keşfetme becerilerini geliştirmek ve öğrenmeye uygulamalı bir yaklaşım teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu alanlara odaklanarak, proje, genç bireyler ve gençlik organizasyonlarının yenilikçi gönüllülük girişimlerini başlatmalarına yardımcı olmaktadır.

İkinci ürün olan DT Experiences, turizm sektöründe dijitalleşmenin potansiyelini kullanarak gençler ve gençlik çalışanlarına anahtar dijital, yaratıcı ve girişimcilik yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Proje ayrıca, pandemi nedeniyle devam eden zorluklara rağmen, gençler arasında yeni öğrenme fırsatları ve artan gönüllülük faaliyetleri sağlayarak, onların kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunmuştur. DT Experience, AB'nin istihdam ve kapsayıcı büyüme stratejisinin hayati bir bileşeni haline gelmiş, turizm sektöründe iş yaratmayı ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmiştir.

bottom of page