top of page
Drosostalida_logo.jpg

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SDÜ, Türkiye'nin büyükşehir alanları dışında yükseköğretimin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 1992 yılında kurulmuş olan kamu (kar amacı gütmeyen) bir üniversitedir. Aynı tarihte kurulan 23 üniversite arasında en büyük kapasiteye sahiptir. Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri, üniversitenin kurucu birimleridir. SDÜ, 28 yıllık geçmişi ve deneyimiyle, genç, dinamik ve çağdaş bir üniversite olarak "Üniversite, yeni bir ruh, yeni bir kavram, ilham ve üretkenlik demektir!" mottoyu üzerine kurulmuş olup, Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi'ne sosyal ve ekonomik fayda sağlama vizyonuna sahiptir. Ayrıca mevcut akademik başarı ve bilginin geleceği şekillendirmesine olanak tanıyacak dinamik ve yenilikçi bir Ar-Ge yoğun ekosistem oluşturma hedefindedir. Tarafsızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım, disiplinlerarası bilimsel yaklaşım, mükemmellik, üretkenlik, yenilik, yaratıcı düşünme, entelektüel özgürlük, ifade özgürlüğü, etik kurallara uyum, kalite, öğrenci odaklılık, sosyal-çevresel-estetik duyarlılık, geleceği aydınlatma ve iş tatminini artırma SDÜ'nün temel değerleridir. Stratejik planı (2016-2020) doğrultusunda SDÜ, 2016 yılında yüksek katma değere sahip ürünler geliştirmek amacıyla Teknoloji Transfer Ofisi'ni kurmuş ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan "ön-kuluçka merkezi" ve "yenilikçi teknolojiler uygulama ve araştırma merkezi'nde kuluçka" başlatmak için finansman sağlamıştır.

 • Layer 0S_edited
 • Instagram
Drosostalida_logo.jpg

CORBİZ KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİ

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir. Şirketin ana çalışma alanları iş geliştirme ve müşterilerine kurumsal çözümler sağlamaktır.

CORBİZ; girişimcilik, gençlik, yenilikçilik ve kültür alanları başta olmak üzere çeşitli projeler üretmekte ve uygulamaktadır.

Uyguladığı projeler ve faaliyetlerde kurumsal sosyal sorumluluk, yeşil ekonomi ve kültürlerarası çeşitliliği ön plana alan CORBİZ, yaptığı çalışmaların tamamında sosyal etki sağlamayı ana ilkelerinden biri olarak belirlemiştir.

Geniş ortaklık ağı ve paydaş yapısıyla CORBİZ; özel şirketler, üniversiteler, belediyeler, kamu kurumları ve STK'larla 50'den fazla projeyi hayata geçirmeyi başarmıştır. 

CORBİZ, işletmelerin, STK'ların, kamu ve eğitim kurumlarının tüm ihtiyaçları için uzmanlık alanları kapsamında proje ve faaliyetlerini uzman insan kaynağı alt yapısıyla sürdürmektedir.

 • email_icon_transparent512_edited
 • Layer 0S_edited
 • Instagram
 • Layer 0_edited
 • Twitter
 • Linkedin_edited
Drosostalida_logo.jpg

Associazione TDM 2000 ODV

"TDM 2000" gönüllü sektöründe işbirliği yapmak isteyen gençleri koordine eden bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Deneyimsel öğrenme ve gayri resmi eğitim aracılığıyla kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olarak gençlere yardımcı olur. Ana ilgi alanları: gençlik politikası, girişimcilik, insan hakları, demokrasi, kültürler arası öğrenme, aktif vatandaşlık, gayri resmi eğitim, uluslararası işbirliği, yerel kalkınma ve göç. Uyguladığımız tüm faaliyetler gençler tarafından düşünülüp, planlanır ve gerçekleştirilir. STK'nın gönüllüler ve yönetim kurulu günlük olarak çalıştığı 2 farklı ofisi bulunmaktadır. TDM'nin 5 çalışanı ve STK'nın projelerine aktif olarak katılan 800'den fazla üyesi bulunmaktadır. TDM 2000, AB Gönüllü Hizmetleri kapsamında gönüllüleri ev sahipliği yapma, gönderme ve koordinasyon yapma yetkisine sahiptir. Sardunya Bölgesel Hükümeti tarafından bir gönüllü kuruluş olarak tanınmaktadır. 2009'dan bu yana Ulusal Sivil Hizmet çerçevesinde bir proje ev sahipliği yapıyoruz. 2010 yılında TDM 2000, gayri resmi öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi için Cagliari Üniversitesi ile bir ortaklık anlaşması imzaladı. Associazione TDM 2000, TDM 2000 Uluslararası ağına ve Anna Lindh Vakfı ağına üyedir. TDM 2000, her yıl Ağustos'un ilk haftasında uluslararası bir kültür festivali düzenlemektedir ve dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 200 genç insana farklı kültürleri keşfetme ve paylaşma fırsatı sunmaktadır.

 

TDM 2000, gençlik çalışmalarında ve gençlerin aktif katılımında 15 yıllık deneyime sahiptir. Gençlerle birlikte örgütü yönetiyoruz ve personelimiz önceden deneyim kazanmıştır. Farklı türde STK'ların yönetimi, yönetim için kullanışlı stratejiler ve araçlar konusunda birçok en iyi uygulamayı paylaşabiliriz. Eğitmenlerimiz, konuyla ilgili oturumları yerel düzeyde gençlere kendi STK'larını kurmaya ilgi duyan gençleri eğittikleri gibi uluslararası düzeyde de birçok projede sunmuşlardır. İnsan kaynakları, mali yönetim, farklı paydaşlarla iletişim, görünürlük ve sonuçların yayılması konularında uzmanlığa sahibiz. TDM2000, medya, medya eğitimi, iletişim, turizm ve kültürel mirasla ilgili farklı konularla çalışmıştır. Yerel düzeyde, farklı Avrupa ülkelerinden ve Latin Amerika, Afrika ve Asya'dan gelen gönüllülerin de dahil olduğu okullarda kültürler arası öğrenmeyle ilgili birçok faaliyet düzenledik. Avrupa değerleri ve Avrupa vatandaşlığı konularında farklı eğitim kursları ve gençlik değişimleri gerçekleştirdik. TDM 2000 ayrıca KA3 faaliyetleri ve KA2 Stratejik Ortaklıklar gerçekleştirdi. Tüm personel zaten gençlik alanında ve gayri resmi eğitim ve öğrenme konusunda deneyimlidir. Personelimiz farklı kolaylaştırıcılar ve eğitmenlere sahip olup, farklı konularda birçok etkinlik yürütmektedir. Personelimiz arasında, kamu politikalarında uzmanlar, insan hakları eğitimi, muhasebe, bütçeleme, proje yazma ve yönetme, raporlama, medya ve iletişim, halkla ilişkiler, gönüllülük, sektörler arası işbirliği ve daha fazlasında uzman kişiler bulunmaktadır.

 • email_icon_transparent512_edited
 • Layer 0S_edited
 • Instagram
 • Layer 0_edited
 • Twitter
 • Linkedin_edited
Drosostalida_logo.jpg

MEDIA CREATIVA

Media Creativa - MC, eğitimde yenilikçilik konusunda ortak bir tutkuya sahip olan disipliner bir grup profesyonelin 20 yılı aşkın deneyiminden, zorluklarından ve edindikleri derslerden ortaya çıkmıştır.

MC, hikaye anlatımı (dijital hikaye anlatımı dahil), sorun temelli eğitim, oyunlaştırma, oyun tabanlı öğrenme vb. gibi yenilikçi metodolojilerden ve pedagojik yaklaşımlardan esinlenerek farklı eğitim programları tasarlamak, geliştirmek ve araştırmak suretiyle öğrenme ortamlarına değer katmayı hedeflemektedir. Uygulamalar, oyunlar, web dizileri, web seminerleri ve mobil öğrenme gibi araçlar kullanarak, yeni teknolojilerin sunduğu potansiyeli en iyi şekilde kullanmaya odaklanmaktadır. Kuruluş aynı zamanda eğitim, istihdam ve kapsayıcılık için fırsatlar yaratma amacıyla sosyal etki sağlamayı hedeflemektedir.

MC, eğitim ihtiyaçlarını analiz eden, tasarlayan ve çevrimiçi bir kampüs aracılığıyla kurslar sunan (campus-creativa.com) çalışmalar geliştirmektedir. Özellikle mesleki ve yetişkin öğrenenlere yönelik olarak özel olarak tasarlanmış atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemektedir. E-öğrenme ve b-öğrenme yöntemleriyle sunulan kurslarda 900'den fazla öğrenci eğitim almış olup, bu eğitimlerde 1200 saatten fazla özelleştirilmiş eğitim verilmiştir. Bu öğrenciler farklı geçmişlere sahip olup, başlıca eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler, endüstri, üçüncü sektör gibi çeşitli ekonomik sektörlerden profesyoneller ve dezavantajlı gruplardan (göçmenler, düşük nitelikli insanlar, işsizler, yaşlılar vb.) insanlardan oluşmaktadır.

MC, Bizkaia İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin bir üyesi olup, genç kadınların girişimciliği ve iş gücüne entegrasyonunu teşvik etmek için işbirliği yapmaktadır.

 

MC aynı zamanda Dijital Beceri ve İşler Koalisyonu'nun bir üyesidir ve her türlü insana dijital okuryazarlık ve dijital yetkinlikleri teşvik etmek için aktif çalışmalar yürütmektedir.

 • Layer 0S_edited
 • https://www.instagram.com/media_creativa2020/
Drosostalida_logo.jpg

CENTAR ZA URBANI RAZVOJ UDRUZENJE

UDC, kentsel ve sosyal inovasyon alanında uzmanlaşmış bir sivil toplum kuruluşudur.

Kentsel Gelişim Merkezi, Belgrad projesinin 2006 Venedik Mimarlık Bienali'nde sunulması sonucunda 2006 yılında kurulmuş olup, birçok ödül ve tanınma kazanmıştır ve Sırbistan'ın başkentinin tanıtımını amaçlamaktadır.

UDC, tarih, sanat, arkeoloji, antropoloji, sosyal bilimler, ekonomi, mimarlık, inşaat mühendisliği vb. gibi çeşitli alanlardan birçok uzmana ve destekçiye sahiptir ve bu kişiler, merkezin faaliyetlerine katılımlarıyla katkıda bulunmaktadır.

UDC, kentsel gelişim, yeni medya, sanatsal yaratım, kültürel miras, çevre ve eğitim alanlarında projeler ve programlar uygulayarak kültür, teknoloji ve inovasyona adanmıştır. UDC'nin faaliyetleri, şehir yaşamının tüm yönlerinde daha iyi standartların oluşturulmasına yöneliktir.

 • Layer 0S_edited
 • Instagram
Drosostalida_logo.jpg

SOCIAL COOPERAIVE ENTERPRISE DROSOSTALIDA

Kooperatifin amacı, genel kamu hizmetleri sunmaktır. Hedeflerine ulaşmak için kooperatif, sosyal ve ekonomik eşitliğe katkıda bulunan, cinsiyet eşitliğini teşvik eden, ortak malları koruyan ve geliştiren faaliyetler yürütür.

Özellikle, Kooperatif, genel kamu hizmetleri sunumu bağlamında, çocuklar, yetişkinler, yaşlılar, engelliler ve kronik hastalığı olan insanlar gibi gruplara yaşam kalitesini artıran ve sosyal koruma sağlayan faaliyetler yürütür. Bu faaliyetler eğitim, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerini içerir.

Temel işletme prensipleri:

 • Toplumsal yararın üretim ve hizmetler aracılığıyla teşvik edilmesi,

 • Birey ve emeğin sermaye karşısında korunması,

 • Karların istihdamın geliştirilmesi ve faaliyetlerin genişletilmesi için kullanılması,

 • Sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi.

Uzmanlaşmış faaliyetler:

 • Çalışmaların ve araştırmaların geliştirilmesi

 • Geleneksel yöntemler kullanılarak veya yeni teknolojiler kullanılarak sürekli öğrenme eğitim programlarının tasarlanması, organize edilmesi ve uygulanması.

 • Layer 0S_edited
bottom of page